A CEGE - Közép-európai Geotermikus Energia Termelő Zrt-t 2008-ban alapították. Tulajdonosai 50-50%-ban a MOL Nyrt. és az ausztrál Green Rock Energy International Ltd. Küldetése az, hogy piacvezető legyen Közép-Kelet Európában a geotermikus energia elektromos erőművi és közvetlen hőszolgáltatói hasznosításának terén. Ennek érdekében olyan közepes (100-150°C) és nagy (>150°C) entalpiájú földhő rendszerek felkutatását és teljeskörű földtani vizsgálatát bonyolítja le, beleértve az energiahordozó kitermelését és értékesítését, melyek gazdaságos és fenntartható forrást biztosítanak a földhőből származó elektromos energia előállítására vagy közvetlen hőszolgáltatásra. A Pannon medence geotermikus adottságai alapján előnyben részesítjük azt a lehetőséget, hogy elektromos áramtermeléshez a hő kinyerése nagymélységű és magas hőmérsékletű termálvíz tárolókból történjen.

A Társaság filozófiájához hűen szem előtt tartja a környezet védelmét és a geotermikus rendszerek hosszú távú fenntarthatóságát, s ennek érdekében törekszik a földhő energiát közvetítő hévíz megcsapolt képződménybe történő teljes mértékű visszasajtolására.

Hazánk földtani szempontból jól megkutatott terület, több mint 8000 mélyfúrású kúttal, valamint óriási mennyiségű szeizmikus és egyéb földtani adattal rendelkezik. A hazai geotermikus energia iparban a mélységi földtani kutatásnak még nem alakult ki nagy gyakorlata. 2500 métertől mélyebb kutakat csak szénhidrogén kutatási céllal fúrtak korábban, sőt, 1500 méternél mélyebb kutat hévíztermelési céllal is csak kevés helyen mélyítettek. Ugyanakkor, hazánk hévízpotenciáljának számottevő része közepes és nagymélységű tárolókban rejlik.

A CEGE Zrt. mélységi geotermikus energia kutatási tevékenysége ezen tárolók kutatását, feltárását és a bennük rejlő hőenergia kiaknázását célozza. Szakmai beruházóként geotermikus energia projekteket fejleszt és azokat végrehajtja. Ennek érdekében felhasználja anyavállalatainak szakmai kompetenciáit is, így például a MOL Nyrt. és jogelődeinek hetven éves földtani kutatási tapasztalatát.

A hazai geotermikus energiapotenciál kihasználtságának növelése fontos nemzeti érdek. Ezért a CEGE Zrt. már alapításakor kinyilvánította, hogy kész együttműködni az illetékes minisztériumokkal, főhivatalokkal, minden állami szakmai intézettel, egyetemekkel, hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel. Szerződéseken és gyakori szakmai találkozókon alapuló széleskörű, határokon átívelő együttműködés alakult ki a CEGE Zrt. részvételével, mely elősegítheti a geotermikus energiaipar fejlődését.